עישון והאאורטה, אבי העורקים, מיפרצת

עישון בהחלט פוגע בכלי הדם הן הגדולים הן הבינוניים והן הקטנים.
בכל מה שנוגע למיפרצות של אבי העורקים, בהחלט אחד מגורמי הסיכון הינו עישון. הוא פוגע בדפנות כלי הדם במספר מנגנונים, או אז מתפתחת חולשה של דופן האאורטה, וירידה בגמישותה, זו עשויה להוביל להתרחבות ולמיפרצת.