מפרצת האאורטה, אולי לנתח מוקדם?

דנה בקרה היום במרפאתנו, היא בת 34, ידועה על תסמונת מרפן. מימדי האאורטה העולה של דנה הינם ללא שינוי כשש שנים, לאחרונה נמדדה 42 מ"מ.
שואלת דנה, "אולי ננתח היום כאשר אני עדיין צעירה וחזקה, וגם על מנת למנוע קטסטרופות בעתיד..." אם כן, אני חייב לומר שחברי ואני שומעים דברים דומים לעיתים קרובות, ולכאורה יש צדק והגיון במחשבות אלו. אולם, בסופו של דבר, ההנחיות להתערבות ניתוחית, נקבעו ונקבעות לאחר מחשבות ודיונים רבים, בודאי אלו האחרונים מסמכים על מחקרים רבים וחדשניים שמבוצעים בטובי המרכזים בעולם.
כך נקבע ניר עמדה שלפיו חברנו ואנו נוהגים. כמובן, שזה משקף את הסיכון מול הסיכוי, ולמה אני מתכוון, אז אם נחזור לדנה, הרי שברור שהאאורטה שלה מורחבת מהנורמה, גם אנחנו יודעים שהיא "מרפנית", ז"א שאפשר לומר שהיא נמצאת בסיכון לעומת חברתה הלא מרפנית עם מימדים נורמלים של האאורטה, מאידך עדיין, ניתוח יהיה מסוכן לעומת המשך טיפול שמרני. ברם אולם, במימדי האאורטה של 5.5 סמ, או יותר הסיכוי בניתוח טוב יותר מאשר הסיכון באי ניתוח ולכן אז נמליץ על ניתוח.