מפרצת,אנאוריזמה של האאורטה,רק בשורש?

הילה לאחר ניתוח החלפת שורש האאורטה בגלל הרחבה של 53 מ"מ. היא בת 26, "מרפנית". הילה שואלת האם גם מיקטעים אחרים של האאורטה עלולים להתרחב. הילה היקרה,
אכן שאלה מצוינת. בדר"כ שמדברים על הרחבה של האאורטה בתסמונת מרפאן, אנו מכוונים לשורש האאורטה, בדיוק כמו במקרה שלך. ברם אולם, האאורטה עלולה להתרחב גם באזורים אחרים, לכל אורכה, דהיינו גם במיקטע היורד, החזי או הביטני. נכון, זה יחסית נדיר, אני מעריך כעשרה אחוזים את המרפנים עם פתלוגיה של המיקטע הנ"ל.