מימדים תקינים של האאורטה, אבי העורקים

בני בן 24, גובהו 192 ס"מ.  מבנהו אסטני, וללא שוני מחבריו. בכל אופן "משהו" אמר לו שיש לו מבנה מרפני, ולכן הוא עשה מספר בדיקות שכולן היו תקינות. באקו לב, נמדדה האאורטה העולה כ- 37 מ"מ.  בני שואל האם היא רחבה או תקינה? אומר כך. ראשית יש להבדיל בין מישהו או מישהי שיש לה או לו תסמונת מרפאן, לבין אנשים שיש להם מבנה מרפני, או מרפנואידי.
לזה האחרון הכוונה בדר"כ, לאנשים גבוהים ורזים.חלקם עם מראה "מרפני", אבל אין כלום בינם לבין מרפנים.אם כן שוב, אני עונה רק באופן כללי, בגלל שיש כמובן להתיחס לגובה ומבנה, ולאו דווקא למשקל, וכן יש לבחון את האקו באופן מדוקדק ומדויק, ובקטעים שונים. אבל ניתן לומר שמימדי האאורטה העולה בחלקה העולה במיקטע הראשוני, דהיינו באזור הסינוסים עד 37 ממ, ריחקני יותר עדיין במקטע העולה כ35- מ"מ.