מה הכוונה שאומרים האאורטה העולה, הקשת והיורדת?

מה הכוונה שאומרים האאורטה העולה, הקשת והיורדת?
גילה, היקרה, שאלה מצוינת, האאורטה (אבי העורקים) מוצאה מהלב אז היא ניקראת האאוןרטה העולה כיוון שהיא עולה לכיוון הראש, לאחר מכן מתעקלת ויורדת מטה, מכל מיקטע יוצאים ענפים . אפשר לדמות אותה למקל סבא...
המשך יום ניפלא,
ד"ר עמי שינפלד