לאחי ולי יש מסתם האאורטלי דו עלי. האם גם אבי העורקים צפוי להתרחב בעתיד?

לאחי ולי יש מסתם האאורטלי דו עלי. האם גם אבי העורקים צפוי להתרחב בעתיד?
ערן שואל שאלה מאוד מעניינת. ערן ואחיו בני 30 ו—32, האאורטה העולה של ערן היא ללא כל הרחבה ואילו של אחיו היא מעט רחבה, 40 מ"מ.
שואל ערן האם גם אצלו צפויה האאורטה להתרחב.
שאלה חשובה עד מאוד. והתשובה היא מפתיעה. למרות שאתם אחים, וככל הניראה גן משותף הוא אחראי למסתם דו עלי, עדיין יתכן שלאחד תהיה הרחבה של האאורטה ולשני לא. מאידך יתכנו גם ממצאים נוספים שיהיו ייחודיים לכל אחד מהאחים.
תמיד בשמחה,
ד"ר עמי שינפלד