ידעתי על הרחבה של אאורטה. הפעם היה רופא אחר אמר לי שיש לי מפרצת...?

ידעתי על הרחבה של אאורטה. הפעם היה רופא אחר אמר לי שיש לי מפרצת...?
אלכס, בן 51, כבר כמה שנים נימצא במעקב קרדיולוגי בגלל הרחבה של האאורטה העולה—אבי העורקים. ממדיה—44 מ"מ. בביקור האחרון, אמר לו הרופא הבודק, שיש לו מיפרצת של האאורטה—אבי העורקים. האם יש הבדל בין הרחבה למפרצת שואל אלכס.

אלכס היקר, שאלה מצוינית נישאלה בעבר אם איני טועה. בכל אופן, מדובר בבעיה זהה עם שם אחר....אפשר לומר הרחבה של האאורטה או מפרצת של האאורטה או אנאוריזמה של האאורטה הכוונה הינה כמובן להרחבה פתלוגית של אבי העורקים כאשר ממדי המקטע העולה התקין הינו בין 2.5 ס"מ ל3.5 ס"מ.
רק בריאות,
ד"ר עמי שינפלד