הטיפול בהרחבה של האאורטה היורדת החזית.

אקדים ואומר, השכיחות של הרחבה של מפרצת (אנאוריזמה) בהאאורטה היורדת החזית הינה נמוכה יותר מהעולה. כפי שכבר כתבנו בעבר, בדר"כ ההרחבה היא בשורש האאורטה, ז"א בהאאורטה העולה. ברם אולם למעט מהמטופלים יש הרחבה גם באזורים אחרים לאורכה של האאורטה, בקטע היורד בחזה ואף בבטן, והכל אפשרי, דהיינו ,יש מיקרים , בודדים אומנם, שכל האאורטה היא מורחבת או שרק קטע אחד מורחב.
כאשר רק הקטע של האאורטה היורדת בחזה (הטורקלי) הוא מורחב, ההתיחסות שלנו היא די דומה לזו של האאורטה העולה, ואני מתכוון, מעקב הדמייתי הדוק, (בדר"כ CT או MRI)  המנעות ממצבי דחק  ושמירה על לחצי דם נכונים, ואם וכאשר מימדי המקטע "החולה" מגיע ל-55 מ"מ, או קצב הגדילה מעל ל-4 מ"מ לשנה, נשקול התערבות חודרת זו או אחרת.
כאשר האופציות הטיפוליות הינם ניתוח שיגרתי להחלפת הקטע המורחב בצינור סינטטי, או האופציה המועדפת בעשור האחרון, החדרת צינור סינטטי המולבש על קפיץ תומך לתוך האזור המורחב, (דרך העורק המיפסעתי), וע"י כך "למחוק" לכאורה את המפרצת.