החלפת האאורטה - אבי העורקים בצינתור, האומנם?

ראשית אעשה מעט סדר ואבחנה.
האאורטה יוצאת מהלב (בינה לבין החדר השמאלי מפריד המסתם האאורטלי), ונימשכת לאורך החזה והבטן, או אז היא מתפצלת לשני עורקי הכסל הימיני והשמאלי. מקובל לחלק את המיקטעים השונים, כאשר החלק הראשון נקרא האאורטה העולה, השני קשת האאורטה, והשלישי האאורטה היורדת. (את הקטע האחרון מקובל לחלק למיקטע החזי והמיקטע הביטני). באופן כללי ומבלי להכנס למקרה של אביך היקר, אומר, שניתן לטפל בקשת האאורטה והקטע היורד בעזרת סטנט מצופה, המוכנס בגישה סמי-צינתורית דרך עורק המיפסעה. מאידך כאשר מדובר במיפרצת של האאורטה העולה טיפול הבחירה הוא ניתוח שיגרתי. באופן מעשי, 98 % מהמיפרצות (אנאוריזמות) של האאורטה העולה עוברים ניתוח שיגרתי, ו80% מהמיפרצות בהאאורטה היורדת עוברים תיקון  בגישה היברידית -צינתורית.