החלפה שניה של שורש האאורטה - אבי העורקים

האם לאחר החלפת שורש האאורטה - אבי העורקים העולה צריך להחליף פעם נוספת בעקבות הרחבה הדרגתית משמעותית במהלך השנים מאז הניתוח הקודם, שבוצע בשנת 2001?
קטע האאורטה שהוחלף בניתוח, ע"י צינור סינטטי, דקרון, נדיר מאוד שיהיה צורך להחליפו שנית. מאידך, כפי שכבר הזכרנו לא פעם גם בדיונים כאן, לעיתים יש הרחבה באזורים או במיקטעים אחרים של האאורטה ואז יש לשקול להחליף את אותם קטעים. אם יש הרחבה של שורש האאורטה שהוחלף, בקצב של כ- 2 מ"מ לשנה. כפי שהוזכר בעבר, נדיר מאוד שהקטע שהוחלף מתרחב, כיוון שמדובר בצינור סיטטי, בצינור דקרון. כך שלעניות דעתי, יתכן ויש כאן סטיה של המדידה, או לחילופין, שמדובר בקטע של האאורטה שלא הוחלף, דהיינו קטע יותר ריחקני. גם אם יש הרחבה של 2 מ"מ לשנה, אפשר להמשיך ולעקוב כל 6 חודשים. אני עבדך הנאמן הייתי שמח לראות את הבדיקות, ע"מ שנוכל לבחון את כל המימצאים. בהקשר לנטילת לוסרטן, אני בהחלט מצטרף להמלצה.