האם תמיד דיסקציה של האאורטה היא בגלל אנאוריזמה / מפרצת?

עוז, בן 58, בריא בדרכ. לפני שנה עבר ניתוח של החלפת האאורטה העולה בגלל מיפרצת בותרת, או למה שאנחנו קוראים בשפה הרפואית דיסקציה של האורטה מסוג A. עוז שואל האם הדיסקציה שהיתה לו היא בגלל מפרצת הרחבה של האאורטה. שאלה מצוינת עוז. נכון הדבר שבעבר לדיסקציה היו קוראים דיסקציה אנאוריזמה, dissecting aneurysm .  כי אכן האמינו שכל דיסקציה של האאורטה מקורה באנאוריזמה של האורטה. אבל בשנים האחרונות ירדו מהמינוח הזה, ואכן אנחנו רואים לא מעט חולים שהתקבלו עם דיסקציה חריפה של האורטה מסוג A כאשר ממדי האאורטה שלהם בעבר היתה תקינה או אולי מוגדלת במקצת. אולם, עדיין אני חייב לציין, שלפי הנסיון, ברוב המיקרים ממדי האאורטה היו לא תקינים.