האם וירוס הקורונה פוגע בלב?

האם וירוס הקורונה פוגע בלב?
שאלה חשובה גיל. עד כמה שידוע מחלה זו דומה למחלת השפעת. התמותה אינה שכיחה, והסיבה הינה בעיקר סיבוכים נשימתיים וקריסת מערכות.
במילים אחרות הוירוס עצמו אינו תוקף במישרין את הלב, אלא הפגיעה והמוות הינם סיבוכים של הוירוס בדומה למחלות אחרות.
אבל שוב אני רוצה להדגיש, שהסיבוכים הינם נדירים.
רק בריאות,
ד"ר עמי שינפלד