האאורטה מצטמקת?

האאורטה מצטמקת? ממדי האאורטה של אביב כבר מספר שנים הינם 48 מ"מ, בבדיקה אחרונה נימדדה 47 מ"מ. האם יתכן שהיא מצטמקת? אביב היקר, הכלל אומר שאבי העורקים הינו מתרחב או ללא שינוי. יתכן סטיה בבדיקה. תמיד בשמחה, ד"ר עמי שינפלד