במקרה של לידת תינוק "מרפני", האם הוא (או היא) יהיה דומה להורה המרפני?

הכוונה , לא רק חיצונית, אלא גם פנימית, או במילים אחרות, אם לאמא יש מרפאן קל, האאורטה במימדים נורמאליים, אז גם לצאצאי בטח האאורטה תהיה במימדים תקינים?, התשובה היא לא, לצערנו, השוני בתסמונת הזו הוא רב מאוד, הן חיצונית והן פנימית.
לא אאריך כאן, אך כיום יותר ויותר מתפתחת שיטת ההפריה החוץ גופית והחזרת "הבריאים" בלבד לרחם האם. (PGD)