אנטואן מרפאן,מרפן, תסמונת מרפאן

אילת בת 14, תלמידה, עושה עבודה על גוף האדם, שואלת הודות השם מרפאן....
אילת היקרה, מקור השם הוא....איך לא...בשמו של רופא ילדים מפריז בשם אנטואן מרפאן. ב1896- הוא תאר לראשונה את "התופעה" הזו. אבל יחלפו עוד כ-40 שנים לאחר מכן, וב-1932, תואר בספרות המדעית מקרה ראשון של חולה מרפאן. מספר שנים נוספות עברו וב-1942 נקבע בבהירות הקשר שבין גפיים ארוכים ודקים והתרחבות של האאורטה, אם כי על שתי התופעות הללו בנפרד פורסם חומר רב בספרות המקצועית.
עד אמצע שנות השישים "נספרו" או תוארו רק כ-600 חולים. כיום, מוערך מספר החולים באנגליה בעשרת אלפים, בארה"ב ב-40 אלף ובארץ בין 500 ל-800 חולים