איזה כלי דם יוצאים מאבי העורקים (האאורטה) העולה והקשת?

איזה כלי דם יוצאים מאבי העורקים (האאורטה) העולה והקשת?
בהמשך לשאלתה הקודמת, שואלת גילה איזה עורקים יוצאים מהאאורטה העולה והקשת?שאלה מצוינת גילה. רק אומר שוב, האאורטה או אבי העורקים הינו אכן כל הדם הגדול והרחב ביותר, מוצאו מיד מהלב מהחדר השמאלי והוא מוביל דם לכל אברי ורקמות הגוף. זהו הנהר הראשי...ממנו יוצאים ענפים לכל האברים האחרים. כפי שניראה יפה בתמונה כאן למטרה, הסעיפים הראשונים הם העורקים הכליליים, הקורונריים, אלו המספקים דם לשריר הלב עצמו, אם נמשיך ונעלה במעלה הזרם, נגיע לקשת האאורטה, כאן מיראה בדך כלל שלושה עורקים, שלוש הסתעפויות, הראשונה, עורק עלום השם שמיד לאחר מכן מסתעף לעורק התת בריחי הימיני זה המוביל דם ליד ימין ועורק התרדמת הימיני המזרים דם לצוואר ולמוח, בדומה ההסתעפות הבאה הינה עורק התרדמת השמאלי והשלישית עור התת בריחי השמאלי, המזרים דם ליד השמאלית.
תמיד בשמחה
ד"ר עמי שינפלד